Seuran esittely

Harrastamme ja kilpailemme kaikki yhdessä

Jääkiekkoseura Shakers Kerava ry perustettiin vuonna 1979. Seura keskittyi tuolloin täysin jääkiekkoon, kunnes syksyllä 1987 ringette valloitti Keravan tyttöenergiallaan ja seuraan perustettiin ensimmäinen ringettejoukkue. Kun vuonna 1995 emoseuran toiminta loppui, aloitti Shakers Ringette ry toimintansa itsenäisenä seurana. Keravalaisen ringeten syntymisen taustalla vaikutti kourallinen aktiivisia vanhempia, jotka olivat löytäneet tyttärilleen harrastukseksi uuden ja eksoottisen lajin.

Shakers Ringettessä toimitaan harrastajien parhaaksi. Joukkueissa kaikki saavat pelata tasapuolisesti Nuori Suomi –hengessä, ja jokaiselle harrastajalle pyritään antamaan paras mahdollinen tuki niin sosiaalisessa kuin urheilullisessakin kehittymisessä. Pelaajien vanhemmat edustavat alaikäisiä lapsiaan seuran vuosikokouksessa, missä päätetään seuran toimintaan vaikuttavista merkittävimmistä asioista. Kaikki vanhemmat ovat erittäin tervetulleita vaikuttamaan seuratoimintaan.

Shakers Ringeten talous on lujalla pohjalla. Pääosa seuran varainkäytöstä tapahtuu joukkueissa. Pelaajien vanhemmat päättävät aina viime kädessä, kuinka laajasti joukkue lähtee mukaan erilaisiin tapahtumiin. Vanhemmat päättävät yhdessä myös sen, miten joukkue hankkii toimintaansa varten tarvitsemansa varat. Seura kannustaa joukkueita hankkimaan varoja erilaisilla varainhankintatempauksilla, jolloin pelaajien kuukausimaksut saadaan pidettyä kohtuullisella tasolla.